Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

Strona główna
Nasi uczniowie Organizacja pracy Historia szkoły Świetlica szkolna Baza szkoły Kadra szkoły

O SZKOLE

Baza szkoły

    Baza szkoły

smiley    Od  roku szkolnego 2012/2013 siedziba Zespołu  Szkół Specjalnych  w Siemiatyczach  została przeniesiona do nowego obiektu mieszczącego się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 43 .

smiley     Budynek  szkoły  zlokalizowany przy  jednej z głównych ulic naszego miasta w pobliżu terenów leśnych. Otoczony jest ogrodzonym placem z dorodnym drzewostanem, zadbanymi trawnikami, krzewami i rabatami.  Obiekt szkoły, jak też całe jego  otoczenie  z placem rehabilitacyjno - sportowym   oraz wydzieloną częścią   do zajęć relaksacyjnych, stwarza miejsce bezpieczne, miłe i przyjazne dziecku. Nad wyglądem i estetyką otoczenia szkoły pracowali wszyscy Pracownicy i zaangażowani Rodzice. Swój wkład włożyły również dzieci. Wspólnie zasadziliśmy krzewy, przygotowaliśmy trawniki, rabatki i skalinki. Zadbaliśmy również o wygląd wnętrza szkoły, które jest estetyczne i kolorowe.

smiley      Budynek wyposażony jest m.in. w:

  • sale do zajęć edukacyjno – terapeutycznych
  • sale do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
  • salkę do zajęć rehabilitacyjnych i Integracji Sensorycznej
  • salę Doświadczania Świata
  • salę gimnastyczną
  • pracownię komputerową
  • salę rewalidacji indywidualnej i muzykoterapii
  • gabinet hydroterapii
  • stołówkę i zaplecze kuchenne
  • oraz inne niezbędne pomieszczenia
smiley      Dużym udogodnieniem dla dzieci i pracowników jest znajdująca się w budynku winda. Placówka wyposażona jest  liczne i interesujące pomoce do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zabawki manipulacyjne, sprzęt do zajęć wychowania fizycznego, rehabilitacji oraz Integracji Sensorycznej, sprzęt i pomoce do zajęć relaksacyjnych i muzykoterapii, pomoce do  zajęć logopedycznych i alternatywnej komunikacji, sprzęt audiowizualny, zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, sprzęt do hydroterapii  i wiele innych.
smiley     Cały obiekt i poszczególne pomieszczenia oraz jego otoczenie dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodne z wymaganiami BHP i PPOŻ oraz SANEPID. W sąsiedztwie szkoły znajduje się Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna służąca pomocą i wsparciem naszym Dzieciom oraz ich Rodzicom.
                                                                                                               
 
 
                                                                                                                
 
   Na  potrzeby  Filii Szkoły Podstawowej  Specjalnej przy SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży  w Bacikach Średnich  Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, wynajmuje niewielki budynek na terenie SP ZOL w Bacikach Średnich.